Dovolená - červenec 2022

Dovolená červenec

Stručně o obci Staňkov

Obec Staňkov se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Hlavní charakteristikou obce je Staňkovský rybník, pod jehož vysokou hrází se Staňkov nachází. Rybník ovlivňoval historii i charakter obce.Obec Staňkov leží cca 2 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused. Jeho hráz budila respekt svou mohutností a se svými 18 m je dodnes nejvyšší rybniční hrází v ČR. K dalším primátům rybníka, díla známého stavitele Mikuláše Rutharda z Malešova, patří jeho délka dosahující téměř 7 km.

Své jméno získala obec zřejmě od "staňků/staňkovů", což byla strážní stanoviště v okolí rybníka Soused, na kterých část osádky chlumecké tvrze střežila stezku spojující české a rakouské země. Podle názvu obce byl později přejmenován rybník na Staňkovský. V průběhu staletí stavěli noví obyvatelé své chalupy v různých lokalitách, čímž získala obec svůj zvláštní "roztroušený" charakter.

Přestože Staňkov jako součást chlumeckého panství patřil několika různým majitelům, udržel si po většinu doby své existence zemědělské zaměření. K důležitým hospodářským aktivitám na území obce patřila vždy i těžba dřeva z okolních lesů a chov ryb na celé řadě rybníků, z nichž některé již neexistují. V různých obdobích se zde těžil také stavební kámen a rašelina pro potřeby chlumeckých skláren.
Ty téměř po celé 19. století provozovaly v obci hamr na zpracování surového železa, jemuž dodávala energii voda ze Staňkovského rybníka. Z historie místních řemesel zaslouží rovněž zmínku hrnčířství, výroba cihel, dřevěných šindelů a zejména pálení kolomazi hned v několika pecích.Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Chrana obyvatel

Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-36 |
NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZOVÁNO - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV.


Obec Staňkov - Závěrečný účet za rok 2021

Záměr obce - prodej části pozemku

Záměr obce - pronájem části pozemku

Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 19.4.2022

Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Schválená změna rozpisu č. 2/2022

více z úřední desky

Aktuality

Dovolená - červenec 2022
více
Obec Staňkov - Závěrečný účet za rok 2021
více
Záměr obce - prodej části pozemku
více
Záměr obce - pronájem části pozemku
více
Schválený počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 19.4.2022
více
VOLBY 2022 - Informace pro volební strany
více