Stručně o obci Staňkov

Obec Staňkov se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Hlavní charakteristikou obce je Staňkovský rybník, pod jehož vysokou hrází se Staňkov nachází. Rybník ovlivňoval historii i charakter obce.Obec Staňkov leží cca 2 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused. Jeho hráz budila respekt svou mohutností a se svými 18 m je dodnes nejvyšší rybniční hrází v ČR. K dalším primátům rybníka, díla známého stavitele Mikuláše Rutharda z Malešova, patří jeho délka dosahující téměř 7 km.

Své jméno získala obec zřejmě od "staňků/staňkovů", což byla strážní stanoviště v okolí rybníka Soused, na kterých část osádky chlumecké tvrze střežila stezku spojující české a rakouské země. Podle názvu obce byl později přejmenován rybník na Staňkovský. V průběhu staletí stavěli noví obyvatelé své chalupy v různých lokalitách, čímž získala obec svůj zvláštní "roztroušený" charakter.

Přestože Staňkov jako součást chlumeckého panství patřil několika různým majitelům, udržel si po většinu doby své existence zemědělské zaměření. K důležitým hospodářským aktivitám na území obce patřila vždy i těžba dřeva z okolních lesů a chov ryb na celé řadě rybníků, z nichž některé již neexistují. V různých obdobích se zde těžil také stavební kámen a rašelina pro potřeby chlumeckých skláren.
Ty téměř po celé 19. století provozovaly v obci hamr na zpracování surového železa, jemuž dodávala energii voda ze Staňkovského rybníka. Z historie místních řemesel zaslouží rovněž zmínku hrnčířství, výroba cihel, dřevěných šindelů a zejména pálení kolomazi hned v několika pecích.Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Chrana obyvatel

Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 |
NOUZOVÝ STAV - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV, a to ode dne 4. března 2022. Více v příloze.


Obec Staňkov - návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny - CHKO Třeboňsko

Rozhodnutí


Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - zpráva auditora a návrh závěrečného účtu za r. 2021

Oznámení o vyhlášení Nařízení města Třeboně č. 2/2022

Oznámení o vyhlášení právního předpisu


Záměr směny pozemků

Záměr pronájmu části pozemků

Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

Záměr pachtu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU 2022

více z úřední desky

Aktuality

Obec Staňkov - návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
více
Agentura ochrany přírody a krajiny - CHKO Třeboňsko
Rozhodnutí
více
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - zpráva auditora a návrh závěrečného účtu za r. 2021
více
Oznámení o vyhlášení Nařízení města Třeboně č. 2/2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
více
Schválený počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
Záměr směny pozemků
více
Záměr pronájmu části pozemků
více
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více