Stručně o obci Staňkov

Obec Staňkov se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Hlavní charakteristikou obce je Staňkovský rybník, pod jehož vysokou hrází se Staňkov nachází. Rybník ovlivňoval historii i charakter obce.Obec Staňkov leží cca 2 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused. Jeho hráz budila respekt svou mohutností a se svými 18 m je dodnes nejvyšší rybniční hrází v ČR. K dalším primátům rybníka, díla známého stavitele Mikuláše Rutharda z Malešova, patří jeho délka dosahující téměř 7 km.

Své jméno získala obec zřejmě od "staňků/staňkovů", což byla strážní stanoviště v okolí rybníka Soused, na kterých část osádky chlumecké tvrze střežila stezku spojující české a rakouské země. Podle názvu obce byl později přejmenován rybník na Staňkovský. V průběhu staletí stavěli noví obyvatelé své chalupy v různých lokalitách, čímž získala obec svůj zvláštní "roztroušený" charakter.

Přestože Staňkov jako součást chlumeckého panství patřil několika různým majitelům, udržel si po většinu doby své existence zemědělské zaměření. K důležitým hospodářským aktivitám na území obce patřila vždy i těžba dřeva z okolních lesů a chov ryb na celé řadě rybníků, z nichž některé již neexistují. V různých obdobích se zde těžil také stavební kámen a rašelina pro potřeby chlumeckých skláren.
Ty téměř po celé 19. století provozovaly v obci hamr na zpracování surového železa, jemuž dodávala energii voda ze Staňkovského rybníka. Z historie místních řemesel zaslouží rovněž zmínku hrnčířství, výroba cihel, dřevěných šindelů a zejména pálení kolomazi hned v několika pecích.Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Chrana obyvatel

Novinky na úřední desce

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A SBÍRKY ZÁKONŮ - NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZOVÁNO

SBÍRKY ZÁKONŮ A USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření


Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

AKTUALIZOVÁNO


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení


Veřejná vyhláška

Monitorovací kalendář pro rok 2021


Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu platná dnem 1. 6. 2021

Nově schválená vyhláška č. 1/2021, která nahrazuje OZV č. 4/2019. Více v příloze


Vodovod Hamr - vodné - kalkulace cen za rok 2020

Vodovod Hamr - Závěrečný účet 2020 schválený Valnou hromadou

Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 22.4.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov


FÚ - veřejná vyhláška

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu ve věci daně z nemovitých věcí na rok 2021


Rozpočtová změna č. 1/2021

SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020

SPOM Slavonice - schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2023

SPOM Slavonice - schválený rozpočet na r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov na roky 2022-2023

Schválený rozpočet obce Staňkov na r. 2021 spolu s rozpisem rozpočtu

Rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


SPOM Slavonice

Zpráva auditora a schválený závěrečný účet za rok 2019


Rozpočtové opatření č. 4/2020

Závěrečný účet obce Staňkov

a protokol o schválení účetní závěrky


DSO VODOVOD HAMR

Zápis z valné hromady


Rozpočtové opatření č. 3/2020

Vodné a stočné pro rok 2020

Rozpočtová změna č. 1/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020

DSO Třeboňsko - Zpráva o hospodaření - závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023

ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023

NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV

NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV

více z úřední desky

Aktuality

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení
více
Veřejná vyhláška
Monitorovací kalendář pro rok 2021
více
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu platná dnem 1. 6. 2021
Nově schválená vyhláška č. 1/2021, která nahrazuje OZV č. 4/2019. Více v příloze
více
Vodovod Hamr - vodné - kalkulace cen za rok 2020
více
Vodovod Hamr - Závěrečný účet 2020 schválený Valnou hromadou
více
Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 22.4.2021
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov
více
FÚ - veřejná vyhláška
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu ve věci daně z nemovitých věcí na rok 2021
více