Aktuality
Milostivé léto 3

Do 30.11.2023 probíhá tzv. Milostivé léto 3. Milostivé léto 3 je určeno pro dlužníky, kteří mají dluh na sociálním pojištění, na daních, u Celní správy ČR a jiných státních institucí. Dlužník má možnost na žádost splatit původní dluh s odpuštěním úroků a sankcí.


Přerušení dodávky elektrické energie 3.10.2023 - Medenice
Přerušení dodávky elektrické energie 2.10.2023 - lokalita Na Chalupách
Sdružení kominíků a topenářů - Revize, kontroly a čištění komínů v úterý 10.10.2023
Milostivé léto 3

Do 30.11.2023 probíhá tzv. Milostivé léto 3. Milostivé léto 3 je určeno pro dlužníky, kteří mají dluh na sociálním pojištění, na daních, u Celní správy ČR a jiných státních institucí. Dlužník má možnost na žádost splatit původní dluh s odpuštěním úroků a sankcí.


Čipování popelnic II. etapa

II.etapa čipování nádob na komunální odpad proběhne ve dnech 3.-.5.7., své nádoby označené č.p., č.ev. nebo jménem vystavte 2.7. večer. V případě potřeby volejte technického pracovníka obce na tel. 720140787. Děkujeme za spolupráci.


MDŽ - akce pro ženy 7.3. na OÚ
Rozpis svozů tříděného pytlového odpadu 2023
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
Oznámení o nálezu klíčů
Chráněné bydlení Kaplice
Milostivé léto

Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 Kč. Více v odkazu.


Informace - jak komunikovat s Úřadem práce ČR elektronicky
Prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně
Výzva HZS k prevenci požárů

Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení.


Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - Ubytování pro ukrajinské rodiny

Správa uprchlických zařízení děkuje za dosud zaslané nabídky ubytování pro Ukrajinské občany. Všechny nabídky třídí, ale od této chvíle prosí zasílat nabídky na email ubytovaniukrajina@suz.cz , a to pouze nabídky ubytování hromadného typu, tedy 20 a více pokojů. Ideálně s možností zajištění stravování.
Více v příloze.


POZOR ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ U POPLATKŮ

V rámci novely vyhlášky o odpadech byla zavedena nová čísla variabilních symbolů pro bezhotovostní platby pro placení poplatků za odpady a poplatků ze psů. Pokud jste pro letošní rok již platbu provedli se starým VS, nic se neděje, platbu si přiřadíme. Pro příští rok si prosím VS pro bezhotovostní platbu upravte dle pokynů v odkazu POPLATKY.


Centrum pro pečující Třeboň - informace nejenom pro pečující
Pomoc občanům v souvislosti s dodávkami energií od dodavatelů poslední instance

Návod jak postupovat v případě nedostatku prostředků na úhradu záloh a na koho se obrátit - odpovědi najdete v přiložených letáčcích.


Ukrajina - nabídka pomoci pro sluchově postižené

Nezisková organizace nabízí pomoc všem lidem postiženým ukrajinským konfliktem, kteří mají zároveň sluchovou ztrátu - viz příloha.


Informace v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny

V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. Momentálně jsme v situaci, kdy s ohledem na situaci jsme se velmi rychle dostali ze zeleného do oranžového stupně.

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další informace jsou zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly první speciální úřední, v mnoha krajích i dnes – bez větších problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na podporu integrace cizinců.

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii.

Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc v rámci v pátek schváleného Programu Ukrajina. Takové osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita Programu na první záchyt bude 5000 míst.

Pokud již někde došlo k hromadnému ubytování (například silami kraje, neziskových organizací), není nutné, aby všichni nově příchozí cestovali do Vyšních Lhot. Žádosti o speciální dlouhodobá víza je možné vyřídit na našich regionálních pracovištích. Tam je možné objednat se hromadně, a to přes email: ukrajinakraje@mvcr.cz V návaznosti na tuto žádost kontaktujeme příslušné pracovníky, kteří se domluví na podrobnostech. Informace pro nově příchozí jsou v oranžovém přiloženém letáku, který je možné distribuovat.

Veškeré informace se snažíme ihned vkládat na web: https://www.mvcr.cz/ukrajina

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz. Infolinka momentálně stíhá vyřizovat počet volajících.