Aktuality
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R. 2021 - AKTUALIZOVÁNO

Sčítání v r. 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Veškeré bližší informace naleznete v příloze nebo na:
https://scitani.cz/csu/scitani2021/prubeh-scitani


Lékárna Chlum u Třeboně - upravená otevírací doba květen

Lékárna v Chlumu u Třeboně oznamuje otevírací dobu - viz příloha.


INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem nabízí pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou provedení rozboru pitné vody.
Více v přiloženém letáku.


NOUZOVÝ STAV - KRIZOVÁ OPATŘENÍ - formuláře
Pokyn hejtmana Jč. kraje - AKTUALIZOVÁNO

k zajištění péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči zákonní zástupci


JIKORD s.r.o. - „OBNOVENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÉ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY“- AKTUALIZOVÁNO

Od 4. 3. 2021 je veřejná doprava v JčK omezena na prázdninový provoz (tj. bez školních spojů). Toto pondělí tedy dojde k navrácení do původního – plného režimu jízdních řádů. Prosíme berte v potaz, že na stránkách IDOS.cz budou jízdní řády aktualizovány postupně. Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců


OZNÁMENÍ - Poskytnutí chirurgických roušek občanům nad 70 let nebo občanům v hmotné nouzi

Obec Staňkov oznamuje, že je možné si na úřadě zdarma vyzvednout chirurgické roušky. Tyto budou poskytnuty přednostně osobám v hmotné nouzi a seniorům nad 70 let, a to do vyčerpání zásob.


NABÍDKA CHOVNÉ DRŮBEŽE PRO ROK 2021

Počínaje únorem 2021 firma Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, Dušejov začíná prodávat a rozvážet chovnou drůbež a krmné směsi, po domluvě vám může vše dovézt i domů.
Termíny prodeje a plemena drůbeže naleznete v příloze.


SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - ZMĚNA

V LETOŠNÍM ROCE BUDE PROBÍHAT SVOZ TŘÍDĚNÉHO DOPADU KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ V MĚSÍCI A TO V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH:
12.1. 2021 , 9.2. 2021 , 9.3. 2021 , 13.4. 2021 , 11.5 2021 , 15.6. 2021 , 14.7. 2021 / středa/, 10.8. 2021 , 14.9. 2021 , 12.10 2021 , 9.11 2021 , 14.12 2021


UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Informace k problematice nákazy COVID-19 a srovnání příznaků COVID & CHŘIPKA, a jak likvidovat kontaminovaný odpad s tím spojený - AKTUALIZOVÁNO

Informace MZ ČR a MŽP ČR, kde naleznete srozumitelné postupy, jak se zodpovědně chovat a co dělat, v níže popsaných situacích a jak likvidovat odpad vzniklý z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.


ČEVAK - OZNÁMENÍ