Aktuality
ČEVAK - ODKALOVÁNÍ VODOVODU DNE 24. - 25. 11. 2020

V době mezi 8.00 - 14.00 hodin bude prováděno odkalování vodovodního řadu v obci Staňkov. Místy může docházet k poklesu tlaku a ke zhoršení kvality vody (zákal). V takovém případě prosím kontaktujte dispečink Čevak a.s. na tel. čísle 800 900 991


E.ON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 12. 2020
JIKORD s.r.o. - „Informace o rozvolnění spojů od 18. 11. 2020“
Informace k problematice nákazy COVID-19 a srovnání příznaků COVID & CHŘIPKA

Informace MZ ČR, kde naleznete srozumitelné postupy, jak se zodpovědně chovat a co dělat, v níže popsaných situacích.


Pokyn hejtmanky Jč. kraje - aktualizováno

určení školských zařízení k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 12 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce


ČEVAK - OZNÁMENÍ
Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19

V ČR platí NOUZOVÝ STAV. Aktuální informace naleznete také na webu ministerstva zdravotnictví, více v článku.


Aktuality