Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Chrana obyvatel

Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 |
Rozpočtové opatření č. 5/2021

Změna rozpisu č. 5/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtová změna č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtová změna č. 3/2021

Rozpočtová změna č. 2/2021

Rozpočtová změna č. 1/2021

více z úřední desky

Aktuality

Ministerstvo životního prostředí- zákaz provozování kotlů nižší než 3. emisní třídy od 01.09.2024
více
DSO SORT - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
více
Záměr pronájmu pozemku p.č. 655 a 21/1 v k.ú. Staňkov
více
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
více
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024
více
Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise
více
EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.5.2024
více
Čevak - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
více