Úřední deska
VV opatření obecné povahy - návrh
Záměr prodeje - části pozemků 664/1 a 664/11
Záměr prodeje - části pozemku 664/1
Oznámení o zahájení prací Staňkov - dostavba kanalizace
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obec Staňkov - Závěrečný účet 2022
Rozpočet obce Staňkov 2023

Tisková verze je k nahlédnutí na OÚ Staňkov v úředních hodinách.


Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023
SPOM - Rozpočtové opatření č.1 /2023
SPOM - Závěrečný účet za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
Schválené RO č. 2/2023
Porovnání položek kalkulace cen V a S 2022 a skutečnosti 2022 DSO Hamr
Porovnání položek kalkulace cen V a S 2022 a skutečnosti 2022 obec Staňkov
ÚZSVM - Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

Přílohy obsahují seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků (NIV), včetně informačního materiálu.


Dražební vyhláška_2013_2023-02-13_02-33
Schválené RO 01/2023
Schválené RO 13/2022
Schválené RO 12/2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov 2023-25

Tisková verze je k nahlédnutí na OÚ Staňkov v úředních hodinách.


Schválené RO 11/2022
Informace k dani z nemovitostí 2023
Schválené RO 10/2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
MZe opatření obecné povahy
Schválené rozpočtové opatření 8/2022
Schválené rozpočtové opatření 7/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 8/21
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Změna rozpisu č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtová změna č. 3/2021
Rozpočtová změna č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 1/2021
Úřední deska - archiv změn