Úřední deska
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 obec Staňkov
Návrh rozpočtu - ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2023 obec Staňkov
Jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta ČR
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh rozpočtového výhledu na období 2024-26
RO č. 22/10
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta 2023
Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2026
Informace o stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta 2023
Konání ZO 21.11.2022
Návrh rozpočtu a střd. výhledu rozpočtu SORT
Rozpočtové opatření č. 9/2022
MZe opatření obecné povahy
Opatření vlády o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem
Schválené rozpočtové opatření 8/2022
Schválené rozpočtové opatření 7/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 8/21
SPOM Slavonice - rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled na r. 2023-24, rozpočtové opatření 1/2021
Obec Staňkov - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
Obec Staňkov - schválený rozpočet na rok 2022
FÚ - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích


Rozpočtové opatření č. 7/2021
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Změna rozpisu č. 5/2021
Veřejná vyhláška MZE ČR - opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtová změna č. 3/2021
Rozpočtová změna č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 1/2021
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Obec Staňkov - Závěrečný účet za rok 2021
Úřední deska - archiv změn