Úřední deska
NOUZOVÝ STAV - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky
NOUZOVÝ STAV, a to ode dne 4. března 2022.
Více v příloze.


Obec Staňkov - návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
Agentura ochrany přírody a krajiny - CHKO Třeboňsko

Rozhodnutí


Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - zpráva auditora a návrh závěrečného účtu za r. 2021
Oznámení o vyhlášení Nařízení města Třeboně č. 2/2022

Oznámení o vyhlášení právního předpisu


Záměr směny pozemků
Záměr pronájmu části pozemků
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
Záměr pachtu
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU 2022
Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 19.4.2022
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č. 2/2022
KÚ Jč kraje - veřejná vyhláška

veřejné projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jč. kraje


Schválená změna rozpisu č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 8/21
SPOM Slavonice - rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled na r. 2023-24, rozpočtové opatření 1/2021
Obec Staňkov - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
Obec Staňkov - schválený rozpočet na rok 2022
FÚ - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích


Rozpočtové opatření č. 7/2021
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Změna rozpisu č. 5/2021
Veřejná vyhláška MZE ČR - opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
SPOM Slavonice - Závěrečný účet 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 4/2021
Schválený závěrečný účet obce Staňkov za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtová změna č. 3/2021
Rozpočtová změna č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 1/2021
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn