Úřední deska
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (OVK)
Oznámení o schválení minimálního počtu členů volební komise a počtu a sídle volebních okrsků
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 8/21
SPOM Slavonice - rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled na r. 2023-24, rozpočtové opatření 1/2021
Obec Staňkov - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
Obec Staňkov - schválený rozpočet na rok 2022
FÚ - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích


Rozpočtové opatření č. 7/2021
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Změna rozpisu č. 5/2021
Veřejná vyhláška MZE ČR - opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtová změna č. 3/2021
Rozpočtová změna č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 1/2021
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Obec Staňkov - Závěrečný účet za rok 2021
Úřední deska - archiv změn