Úřední deska
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A SBÍRKY ZÁKONŮ - NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZOVÁNO

SBÍRKY ZÁKONŮ A USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
o přijetí krizového opatření


Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

AKTUALIZOVÁNO


Veřejná vyhláška

Monitorovací kalendář pro rok 2021


Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu platná dnem 1. 6. 2021

Nově schválená vyhláška č. 1/2021, která nahrazuje OZV č. 4/2019.
Více v příloze


Vodovod Hamr - vodné - kalkulace cen za rok 2020
Vodovod Hamr - Závěrečný účet 2020 schválený Valnou hromadou
Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 22.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov


FÚ - veřejná vyhláška

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu ve věci daně z nemovitých věcí na rok 2021


Rozpočtová změna č. 1/2021
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020
SPOM Slavonice - schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2023
SPOM Slavonice - schválený rozpočet na r. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov na roky 2022-2023
Schválený rozpočet obce Staňkov na r. 2021 spolu s rozpisem rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


SPOM Slavonice

Zpráva auditora a schválený závěrečný účet za rok 2019


Rozpočtové opatření č. 4/2020
Závěrečný účet obce Staňkov

a protokol o schválení účetní závěrky


DSO VODOVOD HAMR

Zápis z valné hromady


Rozpočtové opatření č. 3/2020
Vodné a stočné pro rok 2020
Rozpočtová změna č. 1/2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020
DSO Třeboňsko - Zpráva o hospodaření - závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku hospodaření
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023
ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023
NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
Úřední deska - archiv změn