Úřední deska
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A SBÍRKY ZÁKONŮ - NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZOVÁNO

SBÍRKY ZÁKONŮ A USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
o přijetí krizového opatření


Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

AKTUALIZOVÁNO


Obec Staňkov - návrh rozpočtu na r. 2021 a střednědobého výhledu na r. 2022-2023

včetně detailu návrhu rozpočtu a výkazu FIN


Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - "Návrh rozpočtu na rok 2021" a "Návrh rozpočtového výhledu na období 2022-2026"
SPOM Slavonice - návrh rozpočtu na r. 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu r.2022-2023
DSO SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021-2024


DSO SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO

Návrh rozpočtu na r. 2021


Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Návrh - ROZPOČET na rok 2021


Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Návrh - rozpočtový výhled na období 2022-26


DSO - Vodovod Hamr - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024
DSO Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


SPOM Slavonice

Zpráva auditora a schválený závěrečný účet za rok 2019


Rozpočtové opatření č. 4/2020
Závěrečný účet obce Staňkov

a protokol o schválení účetní závěrky


DSO VODOVOD HAMR

Zápis z valné hromady


Rozpočtové opatření č. 3/2020
Vodné a stočné pro rok 2020
Rozpočtová změna č. 1/2020
DSO Vodovod Hamr - vodné a stočné
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020
DSO Třeboňsko - Zpráva o hospodaření - závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku hospodaření
Vodovod Hamr - zápis z valné hromady dne 25.2.2020
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - vodné 2019
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - stočné 2019
Vodovod Hamr - Rozpočet na r. 2020
Vodovod Hamr - přezkum hospodaření za rok 2019
Vodovod Hamr - přehled oprav a údržby ČEVAK
PLACENÍ POPLATKŮ V r. 2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023
ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023
NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
Úřední deska - archiv změn