Úřední deska
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov

Zasedání ZO se koná 11.3. 2024 od 16:00 na OÚ Staňkov.


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnici
JIHOČESKÝ KRAJ - VV DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JHČ KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec-Rozpočet 2024
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec-Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov na roky 2024-2026
Rozpočet obce Staňkov na rok 2024

V tiskové verzi k nahlédnutí na OÚ Staňkov


Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2023
Rozpočtové opatření č. 9/2023
Oznámení o zahájení prací Staňkov - dostavba kanalizace
Obec Staňkov - Závěrečný účet 2022
Rozpočtové opatření č. 8/2023
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023
SPOM - Rozpočtové opatření č.1 /2023
SPOM - Závěrečný účet za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
Schválené RO č. 2/2023
Porovnání položek kalkulace cen V a S 2022 a skutečnosti 2022 DSO Hamr
Porovnání položek kalkulace cen V a S 2022 a skutečnosti 2022 obec Staňkov
Dražební vyhláška_2013_2023-02-13_02-33
Schválené RO 01/2023
Schválené RO 13/2022
Schválené RO 12/2022
Schválené RO 11/2022
Informace k dani z nemovitostí 2023
Schválené RO 10/2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
MZe opatření obecné povahy
Schválené rozpočtové opatření 8/2022
Schválené rozpočtové opatření 7/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 2/2022
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 8/21
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Změna rozpisu č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtová změna č. 3/2021
Rozpočtová změna č. 2/2021
Rozpočtová změna č. 1/2021
Úřední deska - archiv změn