Poplatky

Poplatky

ÚHRADY POPLATKŮ PRO ROK 2024 - za odpad, ze psů

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 5/2023 platná od 1.1.2024 se splatností 31.3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku činí 700,- Kč

  1. Poplatníkem poplatku je:

         a)  fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  1. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku

a) preferovaný způsob úhrady = bezhotovostně na účet obce č. 115-8831110207/0100, VS 1345xyyy

    x =   1 -  č. p. s trvale hlášeným občanem

            2 -  č.e. s trvale hlášeným občanem

            3 -  č.e. bez trvale hlášeného občana - rekreační objekt

            4 -  č.p. bez trvale hléšeného občana - rekreační objekt

            5 -  parcely resp. budovy bez čp./č.e. 

    yyy = číslo popisné nebo evidenční, a nebo číslo parcely (bez čísla za lomítkem) v případě budovy bez č.p/č.e. - vše vždy zapisované ve formátu trojmístného čísla (001-999)  

Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno a příjmení.

b) v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři OÚ Staňkov v úředních hodinách

(pozn. známku na popelnici lze vyzvednou v kanceláři OÚ Staňkov po připsání částky na účet)

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 2/2023 platná od 1.1.2024 se splatností 31.3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku činí

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:   

a) za jednoho psa ...........................................................................................50,-- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................... .........100,-- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............................................50,-- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

kterým je osoba starší 65 let …………………………………............................50,-- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku

a) preferovaný způsob úhrady = bezhotovostně na účet obce č. 115-8831110207/0100, VS 1341xyyy

    x =   1 -  č. p. s trvale hlášeným občanem

            2 -  č.e. s trvale hlášeným občanem

    yyy = číslo popisné nebo evidenční vždy zapisované ve formátu trojmístného čísla (001-999)  

b) v hotovosti v kanceláři OÚ Staňkov v úředních hodinách

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

proklik na sbírku předpisů zde: Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů