Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Chrana obyvatel

Aktuality

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnici
více
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov
Zasedání ZO se koná 11.3. 2024 od 16:00 na OÚ Staňkov.
více
Rozpis svozů separovaného odpadu - Pytlový svoz v obci Staňkov v roce 2024
více
JIHOČESKÝ KRAJ - VV DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JHČ KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM
více
MAS Třeboňsko - Nová aktivita ,,Malý Leader"
více
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec-Rozpočet 2024
více
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec-Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
více
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
více