Stručně o obci Staňkov

Obec Staňkov se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Hlavní charakteristikou obce je Staňkovský rybník, pod jehož vysokou hrází se Staňkov nachází. Rybník ovlivňoval historii i charakter obce.Obec Staňkov leží cca 2 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused. Jeho hráz budila respekt svou mohutností a se svými 18 m je dodnes nejvyšší rybniční hrází v ČR. K dalším primátům rybníka, díla známého stavitele Mikuláše Rutharda z Malešova, patří jeho délka dosahující téměř 7 km.

Své jméno získala obec zřejmě od "staňků/staňkovů", což byla strážní stanoviště v okolí rybníka Soused, na kterých část osádky chlumecké tvrze střežila stezku spojující české a rakouské země. Podle názvu obce byl později přejmenován rybník na Staňkovský. V průběhu staletí stavěli noví obyvatelé své chalupy v různých lokalitách, čímž získala obec svůj zvláštní "roztroušený" charakter.

Přestože Staňkov jako součást chlumeckého panství patřil několika různým majitelům, udržel si po většinu doby své existence zemědělské zaměření. K důležitým hospodářským aktivitám na území obce patřila vždy i těžba dřeva z okolních lesů a chov ryb na celé řadě rybníků, z nichž některé již neexistují. V různých obdobích se zde těžil také stavební kámen a rašelina pro potřeby chlumeckých skláren.
Ty téměř po celé 19. století provozovaly v obci hamr na zpracování surového železa, jemuž dodávala energii voda ze Staňkovského rybníka. Z historie místních řemesel zaslouží rovněž zmínku hrnčířství, výroba cihel, dřevěných šindelů a zejména pálení kolomazi hned v několika pecích.Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Logo - Chrana obyvatel

Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-49 |
Rozpočtové opatření č. 3/2021

SPOM Slavonice - Závěrečný účet 2020

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtová změna č. 4/2021

Schválený závěrečný účet obce Staňkov za rok 2020

Vodovod Hamr - Závěrečný účet 2020 schválený Valnou hromadou

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtová změna č. 3/2021

Rozpočtová změna č. 2/2021

Rozpočtová změna č. 1/2021

více z úřední desky

Aktuality

Obec Staňkov - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2024
více
Obec Staňkov - návrh rozpočtu a návrh rozpisu rozpočtu na r. 2022
více
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
více
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu na rok 2023-2027
více
SPOM Slavonice - návrh rozpočtu na r. 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2024
více
ČEVAK - odkalování vodovodního řadu v obci
Ve dnech 1. až 3. prosince 2021 v době od 8.00 do 14.00 se bude provádět odkalování vodovodního řadu v obci Staňkov. Při odkalování může dojít k poklesu tlaku a zhoršené kvality (mírný zákal) vody. V případě poruch nebo případných problémech v dodávce vody prosím kontaktujte dispečink ČEVAK a.s. na tel. čísle 800 900 991.
více
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - AKTUALIZOVANÉ INFORMACE PRO DROBNOCHOVATELE
Obec Staňkov patří do pásma dozoru, proto je nutné řídit se nařízením KVS uvedené v příloze.
více
Mikuláš - Farnost Chlum u Třeboně zve dne 5. prosince na oslavu svátku sv. Mikuláše
Více v příloze.
více