Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Informace o konání zasedání ZO Staňkov 24.6.24 17. 06. 2024 20:33:1326. 06. 2024 00:00:00
Návrh - Závěrečný účet obce Staňkov za rok 2023 a zpráva auditora za rok 2023 10. 06. 2024 10:25:3625. 06. 2024 00:00:00
Dobrovolný svazek obcí Chlum, Staňkov, Hamr - Návrh závěrečného účtu 2023 a zprávy auditora 31. 05. 2024 08:53:5717. 06. 2024 00:00:00
DSO SORT - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 22. 05. 2024 16:13:4407. 06. 2024 00:00:00
Záměr pronájmu pozemku p.č. 655 a 21/1 v k.ú. Staňkov 21. 05. 2024 13:01:4907. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 21. 05. 2024 12:35:5909. 06. 2024 00:00:00
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024 20. 05. 2024 11:18:2306. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise 10. 05. 2024 08:33:1009. 06. 2024 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov 08. 05. 2024 18:15:4716. 05. 2024 00:00:00
Volby do Evropského parlamentu - informace pro občany jiného členského státu EU 06. 05. 2024 13:49:3509. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu 2024 06. 05. 2024 13:33:5409. 06. 2024 00:00:00
Čevak - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 30. 04. 2024 10:38:2901. 06. 2024 00:00:00
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí a letáky pro platbu složenek 30. 04. 2024 10:29:2301. 06. 2024 00:00:00
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí a letáky pro platbu složenek 30. 04. 2024 10:25:5201. 06. 2024 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024 22. 04. 2024 15:27:3109. 06. 2024 00:00:00
Změna č. 1 ÚP Staňkov pro veřejné projednání 18. 04. 2024 11:31:5031. 05. 2024 00:00:00
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí za rok 2024, leták poplatníci přihlášení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 15. 04. 2024 08:12:3116. 05. 2024 00:00:00
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK 09. 04. 2024 11:53:3009. 06. 2024 00:00:00
Krajská hygienická stanice JČ kraje - Koupací vody 2024 - návrh monitorovacího kalendáře 03. 04. 2024 10:16:5020. 04. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnici 05. 03. 2024 11:03:5922. 03. 2024 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov 04. 03. 2024 20:53:5620. 03. 2024 11:28:38
AOPK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 0002/2024 08. 02. 2024 11:23:4724. 02. 2024 00:00:00
JIHOČESKÝ KRAJ - VV DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JHČ KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM 06. 02. 2024 14:55:4209. 03. 2024 00:00:00
Krajský úřad - Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 08. 01. 2024 10:04:4025. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP problematičtí jedinci vlka 04. 01. 2024 15:23:5719. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška-Návrh OOP ke stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého na území CHKO Třeboňsko 04. 01. 2024 15:12:5319. 01. 2024 00:00:00
FÚ pro jihočeský kraj, Územní pracoviště JH- Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Staňkov 19. 12. 2023 11:13:0701. 02. 2024 00:00:00
Informace o konání zastupitelstva obce Staňkov 13.12.2023 06. 12. 2023 18:14:0915. 12. 2023 00:00:00
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu J.Hradec - Návrh rozpočtu 2024 24. 11. 2023 10:40:3401. 01. 2024 00:00:00
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu J.Hradec - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 24. 11. 2023 10:38:5101. 01. 2024 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Tř., Staňkov a Hamr- Návrh - Rozpočtový výhled na období 2025-27 23. 11. 2023 08:37:2112. 12. 2023 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Tř., Staňkov a Hamr - Návrh - Rozpočet na rok 2024 23. 11. 2023 08:33:2212. 12. 2023 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Staňkov 2024 22. 11. 2023 16:30:1720. 12. 2023 10:43:15
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 22. 11. 2023 16:27:2620. 12. 2023 10:45:56
DSO SORT - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027 15. 11. 2023 15:13:1202. 12. 2023 00:00:00
DSO SORT - Návrh rozpočtu 2024 15. 11. 2023 15:12:1602. 12. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání ZO dne 20.11.23 13. 11. 2023 20:01:2922. 11. 2023 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 - návrh 01. 11. 2023 10:47:2518. 11. 2023 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - Rozpočet 2024 - návrh 01. 11. 2023 10:45:5518. 11. 2023 00:00:00
VV-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a MK 30. 10. 2023 10:32:1016. 11. 2023 00:00:00
Oznámení o konání ZO 18. 10. 2023 14:49:4027. 10. 2023 00:00:00
VV opatření obecné povahy - návrh 26. 09. 2023 12:00:1012. 10. 2023 00:00:00
Záměr prodeje - části pozemků 664/1 a 664/11 20. 09. 2023 11:47:3307. 10. 2023 00:00:00
Záměr prodeje - části pozemku 664/1 20. 09. 2023 11:46:0907. 10. 2023 00:00:00
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 08. 09. 2023 08:47:0012. 09. 2023 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov dne 12.9.23 od 16:00 05. 09. 2023 21:01:1713. 09. 2023 00:00:00
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 22. 08. 2023 08:19:1308. 09. 2023 00:00:00
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 22. 08. 2023 08:12:0802. 01. 2024 00:00:00
Fiera - oznámení vstupu na nemovitost 10. 08. 2023 15:13:0201. 09. 2023 00:00:00
VV - OOP Oznámení - Doplnění svislého dopravního značení v obci Staňkov 10. 08. 2023 09:27:3527. 08. 2023 00:00:00
SPOM - Závěrečný účet za rok 2022 11. 07. 2023 15:49:0901. 07. 2024 00:00:00
Obec Staňkov - Závěrečný účet 2022 30. 06. 2023 11:06:1101. 07. 2024 00:00:00
Program ZO na 14.6.2023 08. 06. 2023 08:22:2208. 06. 2023 08:23:07
Informace o konání zasedání ZO dne 14.6.2023 07. 06. 2023 23:19:2315. 06. 2023 00:00:00
sserz 07. 06. 2023 10:30:4307. 06. 2023 10:32:22
NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2022 - Obec Staňkov 30. 05. 2023 11:01:1115. 06. 2023 00:00:00
Svazek obcí regionu Třeboňsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 25. 05. 2023 13:10:0211. 06. 2023 00:00:00
Vodovod Hamr - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 25. 05. 2023 12:59:0411. 06. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2023 22. 05. 2023 09:46:4508. 06. 2023 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 17. 05. 2023 10:29:1202. 06. 2023 00:00:00
Informace o konání ZO dne 17.5.23 10. 05. 2023 16:41:4619. 05. 2023 00:00:00
Informace FÚ pro poplatníky daně z nemovitých věcí 21. 04. 2023 11:37:5001. 06. 2023 00:00:00
ÚZSVM - Nedostatečně identifikovatelní vlastníci 07. 03. 2023 09:33:2702. 01. 2024 00:00:00
Záměr směny pozemků s finančním dorovnáním 06. 03. 2023 11:01:1522. 03. 2023 00:00:00
Informace o konání zasedání ZO 1.3.2023 21. 02. 2023 15:13:5224. 02. 2023 00:00:00
Dražební vyhláška_2013_2023-02-13_02-33 15. 02. 2023 10:34:1622. 04. 2024 15:49:36
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR 23. 01. 2023 15:48:2430. 01. 2023 00:00:00
Informace o konání zasedání ZO dne 11.1.2023 04. 01. 2023 16:58:1313. 01. 2023 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov 2023-25 02. 01. 2023 12:18:4620. 12. 2023 10:41:36
Rozpočet obce Staňkov 2023 02. 01. 2023 12:16:4520. 12. 2023 10:51:32
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 29. 12. 2022 00:00:0030. 01. 2023 00:00:00
OZV 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 14. 12. 2022 20:35:2824. 01. 2023 00:00:00
Konání ZO 21.12.2022 14. 12. 2022 13:29:1722. 12. 2022 00:00:00
Rozpočet SPOM 2023 a střednědobý výhled rozpočtu SPOM 24-25 07. 12. 2022 15:33:5502. 01. 2023 10:46:22
PRO NEMOC ZRUŠENO! (ZO dne 14.12.2022) 07. 12. 2022 15:32:5702. 01. 2023 10:43:49
Jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta ČR 03. 12. 2022 00:00:0030. 01. 2023 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh rozpočtového výhledu na období 2024-26 30. 11. 2022 15:13:1821. 12. 2022 00:00:00
Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 obec Staňkov 30. 11. 2022 10:37:3803. 01. 2023 00:00:00
Návrh rozpočtu - ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2023 obec Staňkov 30. 11. 2022 10:36:0803. 01. 2023 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta 2023 29. 11. 2022 00:00:0030. 01. 2023 00:00:00
Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2026 16. 11. 2022 09:03:0302. 01. 2023 10:44:16
Informace o stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta 2023 16. 11. 2022 08:55:1230. 01. 2023 00:00:00
Konání ZO 21.11.2022 14. 11. 2022 16:32:1102. 01. 2023 10:44:40
Návrh rozpočtu a střd. výhledu rozpočtu SORT 14. 11. 2022 16:00:2902. 01. 2023 10:45:49
MZe opatření obecné povahy 09. 11. 2022 15:45:3309. 11. 2022 15:48:04
Opatření vlády o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem 31. 10. 2022 10:59:1801. 02. 2023 08:57:41
EG.D - Přerušení dodávky elektrické energie 24. 10. 2022 08:54:0216. 11. 2022 00:00:00
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staňkov 11. 10. 2022 11:10:1119. 10. 2022 00:00:00
Milostivé léto 10. 10. 2022 14:27:5210. 10. 2022 14:28:29
Čištění hrobů 03. 10. 2022 11:38:3403. 10. 2022 11:39:09
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOV 24. 09. 2022 22:32:2826. 10. 2022 11:55:26
Vyhrazení plochy pro vyvěšení volebních plakátů 07. 09. 2022 09:52:3825. 09. 2022 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 12. 9. 2022 05. 09. 2022 16:00:4113. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Staňkov 31. 08. 2022 09:49:2126. 10. 2022 11:55:42
Záměr směmy pozemků 25. 08. 2022 12:04:3411. 09. 2022 00:00:00
Záměr směny pozemků 23. 08. 2022 12:15:3409. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o schválení minimálního počtu členů volební komise a počtu a sídle volebních okrsků 09. 08. 2022 13:06:1026. 10. 2022 11:56:17
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (OVK) 09. 08. 2022 13:05:1726. 10. 2022 11:55:55
OZNÁMENÍ - NOČNÍ KLID 25. 07. 2022 12:47:1301. 08. 2022 00:00:00
SPOM Slavonice Závěrečný účet 2021 18. 07. 2022 12:30:5301. 08. 2022 00:00:00
Obec Staňkov - Závěrečný účet za rok 2021 22. 06. 2022 14:33:3301. 07. 2023 00:00:00
Záměr obce - prodej části pozemku 20. 06. 2022 17:11:1707. 07. 2022 00:00:00
Záměr obce - pronájem části pozemku 20. 06. 2022 17:08:3807. 07. 2022 00:00:00
Informace o zasedání ZO obce Staňkov dne 15. 6. 2022 08. 06. 2022 14:04:3816. 06. 2022 00:00:00
Návrh závěrečného účtu SPOM Slavonice za rok 2021 06. 06. 2022 11:39:4029. 06. 2022 00:00:00
Obec Staňkov - návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 25. 05. 2022 08:37:4922. 06. 2022 14:35:35
Agentura ochrany přírody a krajiny - CHKO Třeboňsko 24. 05. 2022 12:35:3105. 06. 2022 00:00:00
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU 2022 24. 05. 2022 12:06:2528. 05. 2022 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - zpráva auditora a návrh závěrečného účtu za r. 2021 19. 05. 2022 11:50:3420. 06. 2022 12:21:12
Oznámení o vyhlášení Nařízení města Třeboně č. 2/2022 18. 05. 2022 17:10:1502. 06. 2022 00:00:00
Záměr směny pozemků 12. 05. 2022 13:47:1229. 05. 2022 00:00:00
Záměr pronájmu části pozemků 12. 05. 2022 13:39:4629. 05. 2022 00:00:00
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 12. 05. 2022 10:01:1626. 10. 2022 11:56:32
Záměr pachtu 12. 05. 2022 09:31:3529. 05. 2022 00:00:00
Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 19.4.2022 09. 05. 2022 07:22:2301. 08. 2022 00:00:00
Informace o konání zastupitelstva obce Staňkov 04. 05. 2022 17:47:1912. 05. 2022 00:00:00
Správa CHKO Třeboňsko - správní řízení 27. 04. 2022 16:40:2914. 05. 2022 00:00:00
Finanční úřad - veřejná vyhláška 26. 04. 2022 12:53:2527. 05. 2022 00:00:00
KÚ Jč kraje - veřejná vyhláška 21. 04. 2022 10:41:1329. 05. 2022 00:00:00
Správa CHKO Třeboňsko - rozhodnutí o povolení výjimky 21. 04. 2022 10:30:1608. 05. 2022 00:00:00
Správa CHKO Třeboňsko - rozhodnutí o povolení výjimky 21. 04. 2022 10:08:4008. 05. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - doručení návrhy 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 11. 04. 2022 08:26:1619. 05. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2022 06. 04. 2022 08:50:2917. 04. 2022 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - zpráva o hospodaření a závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za r. 2021 05. 04. 2022 12:20:0717. 04. 2022 00:00:00
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3.2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 01. 04. 2022 11:19:1412. 05. 2022 14:23:18
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 28. 03. 2022 15:16:4002. 04. 2022 00:00:00
Rozhodnutí obce o odstoupení od záměru prodeje pozemků 23. 03. 2022 00:00:0009. 04. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška 16. 03. 2022 16:25:2902. 04. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška 16. 03. 2022 15:27:2717. 04. 2022 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 14. 03. 2022 16:58:1331. 03. 2022 00:00:00
Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Staňkov 07. 03. 2022 16:49:0923. 03. 2022 00:00:00
NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZOVÁNO - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 03. 03. 2022 07:30:2901. 07. 2022 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov dne 21. 2. 2022 14. 02. 2022 17:45:2022. 02. 2022 00:00:00
MZČR - Veřejná vyhláška 31. 01. 2022 15:20:0417. 02. 2022 00:00:00
KORONAVIRUS - INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA ČR A OCHRANNÉ OPATŘENÍ MZČR 06. 01. 2022 08:29:3303. 03. 2022 07:26:18
SPOM Slavonice - rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled na r. 2023-24, rozpočtové opatření 1/2021 03. 01. 2022 09:43:5601. 01. 2023 00:00:00
Obec Staňkov - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024 16. 12. 2021 10:48:3901. 01. 2023 00:00:00
Obec Staňkov - schválený rozpočet na rok 2022 16. 12. 2021 10:47:1601. 01. 2023 00:00:00
FÚ - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 13. 12. 2021 14:02:4601. 01. 2023 00:00:00
Informace o zasedání zastupitelstva Jč. kraje dne 16. 12. 2021 07. 12. 2021 08:03:0117. 12. 2021 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov dne 15. 12. 2021 07. 12. 2021 08:01:1416. 12. 2021 00:00:00
EG.D - žádost o odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrické distribuční sítě 06. 12. 2021 09:47:1401. 04. 2022 00:00:00
Obec Staňkov - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2024 29. 11. 2021 10:54:5716. 12. 2021 00:00:00
Obec Staňkov - návrh rozpočtu a návrh rozpisu rozpočtu na r. 2022 29. 11. 2021 10:52:2316. 12. 2021 00:00:00
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a další sbírky s tím související 29. 11. 2021 10:49:5706. 01. 2022 08:21:50
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu na rok 2023-2027 29. 11. 2021 08:43:4016. 12. 2021 00:00:00
SPOM Slavonice - návrh rozpočtu na r. 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2024 24. 11. 2021 07:19:0610. 12. 2021 00:00:00
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov dne 24. 11. 2021 16. 11. 2021 12:26:4525. 11. 2021 00:00:00
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 11. 2021 15. 11. 2021 15:00:0626. 11. 2021 00:00:00
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - AKTUALIZOVANÉ INFORMACE PRO DROBNOCHOVATELE 15. 11. 2021 14:45:5206. 01. 2022 08:22:11
Svazek obcí regionu Třeboňsko - návrh rozpočtu svazku na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 10. 11. 2021 07:05:5726. 11. 2021 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na r. 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2025 09. 11. 2021 09:09:2726. 11. 2021 00:00:00
Záměr propachtovat k provozování vodohospodářský majetek ve vlastnictví svazku obcí 27. 10. 2021 08:08:5816. 11. 2021 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 26. 10. 2021 12:31:0006. 11. 2021 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 26. 10. 2021 12:28:3807. 11. 2021 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o nočním klidu 26. 10. 2021 12:27:1406. 11. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jč. kraje dne 20. 10. 2021 13. 10. 2021 17:00:5421. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva obce Staňkov dne 20. 10. 2021 13. 10. 2021 16:59:2621. 10. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška MZE ČR - opatření obecné povahy 20. 09. 2021 12:51:0101. 01. 2023 00:00:00
Zasedání zastupitelstva obce Staňkov dne 13. 9. 2021 06. 09. 2021 15:45:2514. 09. 2021 00:00:00
Záměr obce pronajmout část pozemku 06. 09. 2021 15:21:5022. 09. 2021 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jč. kraje 30. 08. 2021 16:14:2710. 09. 2021 00:00:00
Zasedání zastupitelstva obce Staňkov 09. 08. 2021 17:00:2217. 08. 2021 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 04. 08. 2021 17:11:5405. 08. 2021 07:47:26
SPOM Slavonice - Závěrečný účet 2020 20. 07. 2021 10:03:2005. 08. 2022 00:00:00
NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘEBOŇ 1/2021 30. 06. 2021 17:14:0016. 07. 2021 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 8. 7. 2021 29. 06. 2021 08:31:3709. 07. 2021 00:00:00
Schválený závěrečný účet obce Staňkov za rok 2020 29. 06. 2021 08:09:0101. 07. 2022 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - rozhodnutí 28. 06. 2021 15:41:4015. 07. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Staňkov 14. 06. 2021 16:01:3922. 06. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 6. 2021 14. 06. 2021 14:55:0425. 06. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství ČR 08. 06. 2021 09:26:4019. 06. 2021 00:00:00
SPOM Slavonice - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 07. 06. 2021 17:13:3322. 06. 2021 00:00:00
Obec Staňkov - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 07. 06. 2021 17:09:5422. 06. 2021 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - zpráva auditora a návrh závěrečného účtu za rok 2020 25. 05. 2021 10:21:2507. 06. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody ČR 20. 05. 2021 12:47:0804. 06. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 13. 05. 2021 08:28:2729. 05. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška 03. 05. 2021 13:21:5719. 05. 2021 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu platná dnem 1. 6. 2021 03. 05. 2021 11:02:4219. 05. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - vodné - kalkulace cen za rok 2020 03. 05. 2021 07:43:0131. 05. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - Závěrečný účet 2020 schválený Valnou hromadou 03. 05. 2021 07:13:1501. 05. 2022 00:00:00
Vodovod Hamr - Zápis z Valné hromady svazku 22.4.2021 03. 05. 2021 07:11:3601. 08. 2021 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 21. 04. 2021 16:15:5625. 05. 2021 00:00:00
FÚ - veřejná vyhláška 21. 04. 2021 07:58:4427. 05. 2021 00:00:00
SORT - návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 20. 04. 2021 08:26:0823. 04. 2021 00:00:00
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU VE VLASTNICTVÍ OBCE 08. 04. 2021 08:35:1123. 04. 2021 00:00:00
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU VE VLASTNICTVÍ OBCE 08. 04. 2021 08:33:3623. 04. 2021 00:00:00
DSO Vodovod Hamr 06. 04. 2021 11:26:1723. 04. 2021 00:00:00
OZNÁMENÍ - dovolená 31. 03. 2021 17:09:2903. 04. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška o zahájení řízení 31. 03. 2021 15:33:1216. 04. 2021 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 29. 03. 2021 12:43:3615. 04. 2021 00:00:00
INFORMACE O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOV 22. 03. 2021 08:15:1631. 03. 2021 15:34:04
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 18. 03. 2021 11:02:5404. 04. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 9/2020 01. 02. 2021 12:07:3606. 01. 2022 08:32:31
Rozpočtové opatření č. 10/2020 01. 02. 2021 11:52:2006. 01. 2022 08:32:14
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 1/2020 13. 01. 2021 11:44:1506. 01. 2022 08:31:35
SPOM Slavonice - schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2023 04. 01. 2021 09:07:4401. 01. 2022 00:00:00
SPOM Slavonice - schválený rozpočet na r. 2021 04. 01. 2021 09:06:2501. 01. 2022 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov na roky 2022-2023 17. 12. 2020 13:37:3124. 12. 2021 00:00:00
Schválený rozpočet obce Staňkov na r. 2021 spolu s rozpisem rozpočtu 17. 12. 2020 10:33:0024. 12. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva kraje dne 17.12.2020 07. 12. 2020 09:21:5218. 12. 2020 00:00:00
Informace o konání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2020 07. 12. 2020 08:19:3815. 12. 2020 00:00:00
Obec Staňkov - návrh rozpočtu na r. 2021 a střednědobého výhledu na r. 2022-2023 30. 11. 2020 15:36:5917. 12. 2020 10:34:19
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr - "Návrh rozpočtu na rok 2021" a "Návrh rozpočtového výhledu na období 2022-2026" 25. 11. 2020 11:52:0224. 12. 2020 00:00:00
SPOM Slavonice - návrh rozpočtu na r. 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu r.2022-2023 25. 11. 2020 11:47:3324. 12. 2020 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr 25. 11. 2020 09:10:5624. 12. 2020 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr 25. 11. 2020 09:10:2724. 12. 2020 00:00:00
Informace o konání zastupitelstva kraje 24. 11. 2020 09:58:4104. 12. 2020 00:00:00
Informace o konání zastupitelstva obce dne 29. 11. 2020 19. 11. 2020 12:01:3930. 11. 2020 00:00:00
DSO SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO 18. 11. 2020 17:39:4924. 12. 2020 00:00:00
DSO SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO 18. 11. 2020 17:37:5424. 12. 2020 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 8/2020 16. 11. 2020 07:34:0706. 01. 2022 08:32:43
DSO - Vodovod Hamr - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024 11. 11. 2020 08:37:2424. 12. 2020 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na rok 2021 11. 11. 2020 08:35:2324. 12. 2020 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny - veřejná vyhláška 09. 11. 2020 16:45:2101. 12. 2020 00:00:00
Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje 03. 11. 2020 09:18:2005. 11. 2020 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - zápis z valné hromady 02. 11. 2020 10:13:5905. 12. 2020 00:00:00
Sbírky zákonů ke krizové situaci v souvislosti s výskytem COVID-19 22. 10. 2020 11:52:4402. 11. 2020 10:40:00
Rozpočtové opatření č. 7/2020 13. 10. 2020 10:13:4306. 01. 2022 08:32:47
Rozpočtové opatření č. 6/2020 13. 10. 2020 10:12:2306. 01. 2022 08:32:53
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05. 10. 2020 11:47:4808. 10. 2020 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A SBÍRKY ZÁKONŮ - NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZOVÁNO 01. 10. 2020 07:50:4530. 06. 2021 09:15:02
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU VE VLASTNICTVÍ OBCE 21. 09. 2020 15:55:1707. 10. 2020 00:00:00
ZÁMĚR PACHTU POZEMKŮ K ZEMĚDĚLSKÉMU VYUŽITÍ 21. 09. 2020 14:33:5907. 10. 2020 00:00:00
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 09. 2020 08:01:4525. 09. 2020 00:00:00
OZNÁMENÍ O NÁLEZU 16. 09. 2020 11:31:0112. 09. 2023 00:00:00
Konání zasedání zastupitelstva obce Staňkov dne 16. 9. 2020 09. 09. 2020 16:36:1017. 09. 2020 00:00:00
Oznámení o zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 02. 09. 2020 09:49:3111. 09. 2020 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 5/2020 24. 08. 2020 16:38:2006. 01. 2022 08:32:57
Rozpočtové opatření č. 4/2020 24. 08. 2020 16:34:0006. 01. 2022 08:33:19
Rozpočtové opatření č. 3/2020 24. 08. 2020 16:31:1606. 01. 2022 08:37:20
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PLATNÁ OD 1. 9. 2020 - AKTUALIZOVÁNO 24. 08. 2020 10:23:5213. 10. 2020 08:01:24
E-ON - přerušení dodávky elektrické energie 10. 08. 2020 14:57:1212. 08. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 30. 07. 2020 08:28:2101. 01. 2023 00:00:00
VOLBY 2020 - aktualizováno 29. 07. 2020 10:51:4713. 10. 2020 08:15:14
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 28. 07. 2020 08:25:5530. 06. 2021 09:14:44
SPOM Slavonice 20. 07. 2020 09:12:5522. 08. 2020 00:00:00
Závěrečný účet obce Staňkov 24. 06. 2020 17:33:2210. 07. 2020 00:00:00
DSO VODOVOD HAMR 15. 06. 2020 14:15:2106. 01. 2022 08:36:50
Informace o konání zastupitelstva obce 10. 06. 2020 16:23:1218. 06. 2020 00:00:00
SPOM Slavonice - návrh závěrečného účtu 2019 10. 06. 2020 14:21:1001. 07. 2020 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 03. 06. 2020 08:40:4919. 06. 2020 00:00:00
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU 01. 06. 2020 19:06:1117. 06. 2020 00:00:00
Obec Staňkov - návrh závěrečného účtu 01. 06. 2020 10:13:3218. 06. 2020 00:00:00
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr 29. 05. 2020 09:36:0719. 06. 2020 00:00:00
Vodné a stočné pro rok 2020 27. 05. 2020 18:55:2901. 06. 2021 00:00:00
OPATŘENÍ VLÁDY - AKTUALIZOVÁNO 5. 6. 2020 27. 05. 2020 07:06:0115. 06. 2020 00:00:00
Oznámení - MěÚ Stráž n. Než. 22. 05. 2020 09:46:2423. 06. 2020 00:00:00
INFORMACE O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA 20. 05. 2020 18:12:5828. 05. 2020 00:00:00
KRAJSKÝ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 14. 05. 2020 10:51:4301. 06. 2020 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 14. 05. 2020 10:49:1501. 07. 2020 00:00:00
Rozpočtová změna č. 1/2020 14. 05. 2020 10:42:1306. 01. 2022 08:36:27
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 05. 2020 10:07:5222. 05. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 07. 05. 2020 10:00:2124. 05. 2020 00:00:00
Kalkulace cen pro vodné a stočné obce Staňkov za rok 2019 06. 05. 2020 16:31:4901. 06. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 30. 04. 2020 12:11:3509. 05. 2020 00:00:00
DSO Vodovod Hamr 30. 04. 2020 11:13:4329. 05. 2020 00:00:00
DSO Vodovod Hamr - vodné a stočné 30. 04. 2020 11:08:1501. 05. 2021 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 23. 04. 2020 10:43:5829. 05. 2020 00:00:00
ROZHODNUTÍ hejtmanky Jihočeského kraje 20. 04. 2020 11:20:3011. 05. 2020 00:00:00
E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 16. 04. 2020 12:51:1330. 04. 2020 00:00:00
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020 15. 04. 2020 10:17:2306. 01. 2022 08:36:23
FUNGOVÁNÍ OÚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU 15. 04. 2020 10:09:4001. 07. 2020 00:00:00
VYHLÁŠENÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ 09. 04. 2020 11:28:1821. 04. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška 06. 04. 2020 16:49:5707. 05. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 06. 04. 2020 16:47:3223. 04. 2020 00:00:00
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU 01. 04. 2020 10:10:4212. 04. 2020 00:00:00
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020 30. 03. 2020 15:21:1906. 01. 2022 08:36:19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 30. 03. 2020 15:11:0605. 04. 2020 00:00:00
NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE 20. 03. 2020 09:30:3721. 04. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 20. 03. 2020 09:19:4316. 04. 2020 00:00:00
DOČASNÉ UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 16. 03. 2020 08:40:4525. 03. 2020 00:00:00
DOČASNÉ UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 16. 03. 2020 08:31:0616. 03. 2020 12:47:55
NOUZOVÝ STAV - USNESENÍ VLÁDY ČR 13. 03. 2020 11:40:4001. 05. 2020 00:00:00
DSO Třeboňsko - Zpráva o hospodaření - závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku hospodaření 12. 03. 2020 08:38:1227. 03. 2020 00:00:00
Vodovod Hamr - zápis z valné hromady dne 25.2.2020 05. 03. 2020 12:12:4901. 04. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - vodné 2019 05. 03. 2020 12:10:2601. 04. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - stočné 2019 05. 03. 2020 12:07:5901. 04. 2021 00:00:00
PLACENÍ POPLATKŮ V r. 2020 05. 03. 2020 12:01:5011. 02. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - Rozpočet na r. 2020 05. 03. 2020 12:01:3701. 04. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - přezkum hospodaření za rok 2019 05. 03. 2020 12:01:2701. 04. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - přehled oprav a údržby ČEVAK 05. 03. 2020 12:01:1801. 04. 2021 00:00:00
Vodovod Hamr - Harmonogram odkalování 05. 03. 2020 11:53:5726. 03. 2020 00:00:00
Konání Zastupitelstva Jč. kraje 14. 02. 2020 12:43:2321. 02. 2020 00:00:00
PLACENÍ POPLATKŮ V r. 2020 10. 02. 2020 17:46:3305. 03. 2020 13:18:13
DSO Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na rok 2020 10. 02. 2020 08:51:4823. 02. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška 06. 02. 2020 10:09:1522. 02. 2020 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 05. 02. 2020 18:23:2820. 02. 2020 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 05. 02. 2020 18:19:5620. 02. 2020 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU 03. 02. 2020 17:16:2919. 02. 2020 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJ POZEMKU 03. 02. 2020 17:14:5019. 02. 2020 00:00:00
NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020 30. 01. 2020 13:47:2006. 01. 2022 08:34:50
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019 30. 01. 2020 13:47:1306. 01. 2022 08:35:51
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023 30. 01. 2020 12:13:4406. 01. 2022 08:35:17
ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020 30. 01. 2020 12:01:4406. 01. 2022 08:35:34
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023 30. 01. 2020 11:51:3906. 01. 2022 08:34:35
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV 30. 01. 2020 11:39:3206. 01. 2022 08:34:05
NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV 30. 01. 2020 11:33:3706. 01. 2022 08:34:19
fff 18. 12. 2011 16:55:4918. 12. 2011 19:41:34
ddd 18. 12. 2011 16:55:4118. 12. 2011 19:41:29