Aktuality
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STAŇKOV
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
Lékárna Chlum u Třeboně - upravená otevírací doba - leden 2022
Lékárna v Chlumu u Třeboně oznamuje otevírací dobu - viz příloha.
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
SPOM Slavonice - rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled na r. 2023-24, rozpočtové opatření 1/2021
KORONAVIRUS - INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA ČR A OCHRANNÉ OPATŘENÍ MZČR
ROZPOČET 2022
a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
Obec Staňkov - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
Obec Staňkov - schválený rozpočet na rok 2022
FÚ - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích
Rozpis svozů separovaného odpadu pro rok 2022
EG.D - žádost o odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrické distribuční sítě
Na základě zákona č. 458/2000 Sb. žádá společnost EG.D vlastníky nemovitostí, na kterých se nachází distribuční síť společnosti EG.D, aby v ochranném pásmu těchto sítí zajistili maximální výšku porostů dle platných norem. Více v příloze.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o nočním klidu
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Změna rozpisu č. 5/2021
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Veřejná vyhláška MZE ČR - opatření obecné povahy
Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění COVID-19
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jména členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do PS a Parlamentu ČR dne 8., 9. 10. 2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
VOLBY 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
SPOM Slavonice - Závěrečný účet 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Centrum pro pečující Třeboň - informace nejenom pro pečující
Rozpočtová změna č. 4/2021
Schválený závěrečný účet obce Staňkov za rok 2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
„Udělejme tečku za koronavirem“
Zapojení obvodních lékařů do očkování a informace o vakcínách
Vodovod Hamr - Závěrečný účet 2020 schválený Valnou hromadou
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Doručování zásilek
Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně
Rozpočtová změna č. 3/2021
Rozpočtová změna č. 2/2021
JIKORD s.r.o. - „ZMĚNA PROVOZU AUTOBUSOVÉ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY“- AKTUALIZOVÁNO
Na oficiálních webových stránkách www.jikord.cz jsou zveřejněny nové jízdní řády platné od 12. prosince 2021: „ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JŘ PLATNÉ OD 12. PROSINCE 2021“ dostupné na: https://www.jikord.cz/cs/novinka/zmeny-autobusovych-jr-platne-od-12-prosince-2021/ „ZMĚNY V ŽELEZNIČNÍCH JŘ PLATNÉ OD 12. PROSINCE 2021“ dostupné na: https://www.jikord.cz/cs/novinka/zmeny-v-zeleznicnich-jr-platne-od-12-prosince-2021/ Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců
Rozpočtová změna č. 1/2021
ROZPOČET 2021
a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23
Rekonstrukce obecního rozhlasu
Sport a volný čas
Formuláře a žádosti
Ubytování a kempy
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Seznam galerií
Patička
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Myslivecké sdružení
Hasičské sdružení
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška Obce Staňkov č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2018 o udržování čistoty a pořádku v obci
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2019 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Staňkov
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov o místním poplatku ze psů č. 3/2019
Historie a současnost obce
Základní informace o obci
ROZPOČET 2020
ROZPOČET 2019
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.