Aktuality
ÚZSVM - Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
Přílohy obsahují seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků (NIV), včetně informačního materiálu.
více
MDŽ - akce pro ženy 7.3. na OÚ
více
Rozpis svozů tříděného pytlového odpadu 2023
více
Schválené RO 01/2023
více
Dražební vyhláška_2013_2023-02-13_02-33
více
Schválené RO 13/2022
více
Schválené RO 12/2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov 2023-25
Tisková verze je k nahlédnutí na OÚ Staňkov v úředních hodinách.
více
Rozpočet obce Staňkov 2023
Tisková verze je k nahlédnutí na OÚ Staňkov v úředních hodinách.
více
POV oprava veřejné budovy č.p. 94
více
Schválené RO 11/2022
více
OZV 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Rozpočet SPOM 2023 a střednědobý výhled rozpočtu SPOM 24-25
více
PRO NEMOC ZRUŠENO! (ZO dne 14.12.2022)
více
Informace k dani z nemovitostí 2023
více
Schválené RO 10/2022
více
Obnova veřejných prostranství obec Staňkov
více
Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2026
více
Konání ZO 21.11.2022
více
Návrh rozpočtu a střd. výhledu rozpočtu SORT
více
Rozpočtové opatření č. 9/2022
více

Změny v oblasti DATOVÝCH SCHRÁNEK platné od 1. 1. 23


OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
více
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Přehled termínů a lhůt
více
Schválené rozpočtové opatření 8/2022
více
Oznámení o nálezu klíčů
více
Chráněné bydlení Kaplice
více
Příroda a památky kolem nás
více
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOV
více
Milostivé léto
Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 Kč. Více v odkazu.
více
Schválené rozpočtové opatření 7/2022
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Staňkov
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (OVK)
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
více
Informace - jak komunikovat s Úřadem práce ČR elektronicky
více
Mapa cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji
více
Oznámení o schválení minimálního počtu členů volební komise a počtu a sídle volebních okrsků
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
více
ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2022 o vyhlášení volby prezidenta republiky
více
Prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně
více
Obec Staňkov - Závěrečný účet za rok 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
více
Schválený počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
VOLBY 2022 - Informace pro volební strany
více
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
více
VOLBY 2022 - ROZHODNUTÍ PREZIDENTA
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 5. dubna 2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
více
Schválená změna rozpisu č. 2/2022
více
Výzva HZS k prevenci požárů
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení.
více
Pomoc občanům v souvislosti s dodávkami energií od dodavatelů poslední instance
Návod jak postupovat v případě nedostatku prostředků na úhradu záloh a na koho se obrátit - odpovědi najdete v přiložených letáčcích.
více
Ukrajina - nabídka pomoci pro sluchově postižené
Nezisková organizace nabízí pomoc všem lidem postiženým ukrajinským konfliktem, kteří mají zároveň sluchovou ztrátu - viz příloha.
více
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - Ubytování pro ukrajinské rodiny
Správa uprchlických zařízení děkuje za dosud zaslané nabídky ubytování pro Ukrajinské občany. Všechny nabídky třídí, ale od této chvíle prosí zasílat nabídky na email ubytovaniukrajina@suz.cz , a to pouze nabídky ubytování hromadného typu, tedy 20 a více pokojů. Ideálně s možností zajištění stravování. Více v příloze.
více
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
více
Informace v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny
V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. Momentálně jsme v situaci, kdy s ohledem na situaci jsme se velmi rychle dostali ze zeleného do oranžového stupně. Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další informace jsou zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly první speciální úřední, v mnoha krajích i dnes – bez větších problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na podporu integrace cizinců. Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii. Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc v rámci v pátek schváleného Programu Ukrajina. Takové osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita Programu na první záchyt bude 5000 míst. Pokud již někde došlo k hromadnému ubytování (například silami kraje, neziskových organizací), není nutné, aby všichni nově příchozí cestovali do Vyšních Lhot. Žádosti o speciální dlouhodobá víza je možné vyřídit na našich regionálních pracovištích. Tam je možné objednat se hromadně, a to přes email: ukrajinakraje@mvcr.cz V návaznosti na tuto žádost kontaktujeme příslušné pracovníky, kteří se domluví na podrobnostech. Informace pro nově příchozí jsou v oranžovém přiloženém letáku, který je možné distribuovat. Veškeré informace se snažíme ihned vkládat na web: https://www.mvcr.cz/ukrajina Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz. Infolinka momentálně stíhá vyřizovat počet volajících.
více
Mobilní rozhlas - registrace
více
POZOR ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ U POPLATKŮ
V rámci novely vyhlášky o odpadech byla zavedena nová čísla variabilních symbolů pro bezhotovostní platby pro placení poplatků za odpady a poplatků ze psů. Pokud jste pro letošní rok již platbu provedli se starým VS, nic se neděje, platbu si přiřadíme. Pro příští rok si prosím VS pro bezhotovostní platbu upravte dle pokynů v odkazu POPLATKY.
více
Rozpočtové opatření č. 1/2022
více
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STAŇKOV
více
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
více
Lékárna Chlum u Třeboně - upravená otevírací doba - únor 2022
Lékárna v Chlumu u Třeboně oznamuje otevírací dobu - viz příloha.
více
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Rozpočtové opatření č. 8/21
více
ROZPOČET 2022
a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
více
Rozpočtové opatření č. 7/2021
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
více
Rozpočtové opatření č. 6/2021
více
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o nočním klidu
více
Rozpočtové opatření č. 5/2021
více
Změna rozpisu č. 5/2021
více
Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění COVID-19
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jména členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
více
Rozpočtové opatření č. 3/2021
více
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do PS a Parlamentu ČR dne 8., 9. 10. 2021
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
více
VOLBY 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
více
Rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Centrum pro pečující Třeboň - informace nejenom pro pečující
více
Rozpočtová změna č. 4/2021
více
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
více
Rozpočtové opatření č. 1/2021
více
Doručování zásilek
Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně
více
Rozpočtová změna č. 3/2021
více
Rozpočtová změna č. 2/2021
více
Rozpočtová změna č. 1/2021
více
ROZPOČET 2021
a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23
více
Rekonstrukce obecního rozhlasu
více
Sport a volný čas
více
Formuláře a žádosti
více
Ubytování a kempy
více
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
více
Seznam galerií
více
Myslivecké sdružení
více
Hasičské sdružení
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
více
Obecně závazná vyhláška Obce Staňkov č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2018 o udržování čistoty a pořádku v obci
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2019 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Staňkov
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov o místním poplatku ze psů č. 3/2019
více
Historie a současnost obce
více
Základní informace o obci
více
ROZPOČET 2020
více
ROZPOČET 2019
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.