Aktuality
Ministerstvo životního prostředí- zákaz provozování kotlů nižší než 3. emisní třídy od 01.09.2024
více
DSO SORT - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
více
Záměr pronájmu pozemku p.č. 655 a 21/1 v k.ú. Staňkov
více
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
více
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024
více
Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise
více
EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.5.2024
více
Čevak - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí a letáky pro platbu složenek
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí a letáky pro platbu složenek
více
Oznámení o jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu 2024
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí a letáky pro platbu složenek
více
Volby do Evropského parlamentu - informace pro občany jiného členského státu EU
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024
více
Aktuální uzavírky silnic na Staňkově z důvodu stavby kanalizace
Aktualizace - od 14.5. budou probíhat stavební práce na silnici č. III/1535 v úseku od Chlumu za křižovatkou U Sandokana až po poslední stavení na pravé straně směr Staňkov. Silnice na hraniční přechod je průjezdná v celém úseku. Objízdné trasy: 1. z Chlumu u T. ve směru na JH a Staňkov 2. od Chlumu u T směr hranice a doleva na MK Berounská hráz a dál na Staňkov, pouze pro osobní vozy. Křižovatka na Peci je průjezdná. Příjezd na Bajkárnu je možný ve směru z centra obce. Příjezd na Staňkov je v tuto chvíli tedy stále možný z jedné nebo z druhé strany. Příjezd ke všem kempům, penzionům a restauracím taktéž. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ PŘI OMEZENÍCH V SOUVISLOSTI S AKCÍ DOSTAVBA KANALIZACE. Informace jsou průběžně aktualizovány.
více
Změna č. 1 ÚP Staňkov
více
Změna č. 1 ÚP Staňkov pro veřejné projednání
více
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Uzavírka silnic III/1531, III/1535 v obci Staňkov od 1. 4. 2024 - 31. 10. 2024
více
Rozpočtové opatření č. 2/2024
více
Rozpočtové opatření č.1/2024
více
Rozpis svozů separovaného odpadu - Pytlový svoz v obci Staňkov v roce 2024
více
MAS Třeboňsko - Nová aktivita ,,Malý Leader"
více
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec-Rozpočet 2024
více
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec-Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
více
Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2023
více
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
více
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 5/2023
více
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkov 6/2023
více
OZV o místním poplatku z pobytu 1/2023
více
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4/2023
více
OZV o místním poplatku ze vstupného 3/2023
více
OZV o místním poplatku ze psů 2/2023
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Staňkov na roky 2024-2026
více
Rozpočet obce Staňkov na rok 2024
V tiskové verzi k nahlédnutí na OÚ Staňkov
více
Rozpočtové opatření č. 9/2023
více
Rozpočtové opatření č. 8/2023
více
Varování MPSV před podvodnými SMS
více
Staňkov - dostavba kanalizace
více
Rozpočtové opatření č.7/2023
více
Oznámení o zahájení prací Staňkov - dostavba kanalizace
více
Rozpočtové opatření č.6/2023
více
Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023
více
SPOM - Rozpočtové opatření č.1 /2023
více
SPOM - Závěrečný účet za rok 2022
více
Obec Staňkov - Závěrečný účet 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
více
Schválené RO č. 2/2023
více
Porovnání položek kalkulace cen V a S 2022 a skutečnosti 2022 DSO Hamr
více
Porovnání položek kalkulace cen V a S 2022 a skutečnosti 2022 obec Staňkov
více
Schválené RO 01/2023
více
Schválené RO 13/2022
více
Schválené RO 12/2022
více
POV oprava veřejné budovy č.p. 94
více
Schválené RO 11/2022
více
Rozpočet SPOM 2023 a střednědobý výhled rozpočtu SPOM 24-25
více
PRO NEMOC ZRUŠENO! (ZO dne 14.12.2022)
více
Informace k dani z nemovitostí 2023
více
Schválené RO 10/2022
více
Obnova veřejných prostranství obec Staňkov
více
Vodovod Hamr - návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2026
více
Konání ZO 21.11.2022
více
Návrh rozpočtu a střd. výhledu rozpočtu SORT
více
Rozpočtové opatření č. 9/2022
více

Změny v oblasti DATOVÝCH SCHRÁNEK platné od 1. 1. 23


OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
více
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Přehled termínů a lhůt
více
Schválené rozpočtové opatření 8/2022
více
Oznámení o nálezu klíčů
více
Příroda a památky kolem nás
více
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOV
více
Schválené rozpočtové opatření 7/2022
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Staňkov
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (OVK)
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
více
Mapa cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji
více
Oznámení o schválení minimálního počtu členů volební komise a počtu a sídle volebních okrsků
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
více
ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2022 o vyhlášení volby prezidenta republiky
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
více
Schválený počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
více
VOLBY 2022 - Informace pro volební strany
více
Svazek obcí Chlum, Hamr, Staňkov - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
ČEVAK - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
více
VOLBY 2022 - ROZHODNUTÍ PREZIDENTA
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 5. dubna 2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
více
Schválená změna rozpisu č. 2/2022
více
Schválená změna rozpisu č. 1/2022
více
Mobilní rozhlas - registrace
více
POZOR ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ U POPLATKŮ
V rámci novely vyhlášky o odpadech byla zavedena nová čísla variabilních symbolů pro bezhotovostní platby pro placení poplatků za odpady a poplatků ze psů. Pokud jste pro letošní rok již platbu provedli se starým VS, nic se neděje, platbu si přiřadíme. Pro příští rok si prosím VS pro bezhotovostní platbu upravte dle pokynů v odkazu POPLATKY.
více
Rozpočtové opatření č. 1/2022
více
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STAŇKOV
více
SPOM Slavonice - rozpočtové opatření č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 8/21
více
ROZPOČET 2022
a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
více
Rozpočtové opatření č. 7/2021
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
více
Rozpočtové opatření č. 6/2021
více
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o nočním klidu
více
Rozpočtové opatření č. 5/2021
více
Změna rozpisu č. 5/2021
více
Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění COVID-19
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jména členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
více
Rozpočtové opatření č. 3/2021
více
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do PS a Parlamentu ČR dne 8., 9. 10. 2021
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
více
VOLBY 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
více
Rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Rozpočtová změna č. 4/2021
více
Rozpočtové opatření č. 1/2021
více
Doručování zásilek
Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně
více
Rozpočtová změna č. 3/2021
více
Rozpočtová změna č. 2/2021
více
Rozpočtová změna č. 1/2021
více
ROZPOČET 2021
a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-23
více
Rekonstrukce obecního rozhlasu
více
Sport a volný čas
více
Formuláře a žádosti
více
Ubytování a kempy
více
Seznam galerií
více
Myslivecké sdružení
více
Hasičské sdružení
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2018 o udržování čistoty a pořádku v obci
více
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2019 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Staňkov
více
Historie a současnost obce
více
Základní informace o obci
více
ROZPOČET 2020
více
ROZPOČET 2019
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.