Aktuality

ČEVAK - odkalování vodovodního řadu v obci

Ve dnech 1. až 3. prosince 2021 v době od 8.00 do 14.00 se bude provádět odkalování vodovodního řadu v obci Staňkov.
Při odkalování může dojít k poklesu tlaku a zhoršené kvality (mírný zákal) vody.
V případě poruch nebo případných problémech v dodávce vody prosím kontaktujte dispečink ČEVAK a.s. na tel. čísle 800 900 991.

ČEVAK - odkalování vodovodního řadu v obci